การใช้ Power Bank กับอุปกรณ์มือถือ

ในปัจจุบันส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือจะเป็นแบบ 3G ที่จะต้อง มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ จึงทำให้ มีการใช้งานที่บ่อยด้วยแอปพลิเคชั่นต่างๆที่มีหลากหลายดึงดูดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่นหรือหาข้อมูลต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เมื่อมีการใช้งานที่มีระยะเวลายาวนาน พลังงานไฟของโทรศัพท์มือถือจึงหมดได้ไว...