Power Bank ปลอม

ในปัจจุบัน Power Bank มีหลากหลายขนาด หลายยี่ห้อ และหลายราคาที่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้ผลิต ซึ่งผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มากที่สุด ดังที่เห็นอยู่ในตามท้องตลาดทั่วไป ห้างสรรพสินค้า...

Power Bank แบบ Solar

Power Bank แบบ Solar  ปกติเราจะได้ยินคำว่า Solar Cell ก็คือ เป็นแผงโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นตัวช่วย ในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้...

Power Bank ในยุคดิจิตอล

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั้น มีการเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งโลกของดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ที่มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊คเท่านั้น แต่ขยายไปถึงโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้เฉกเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์...