“power bank” จำเป็นต่อคนเรามากน้อยแค่ไหน??

แบตสำรอง”หรือ “power bank” ก็คืออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างโทรศัพท์มือถือ , แท็บเล็ต ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ...

การนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

การเดินทางนั้น เครื่องมือสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือ เพราะหากมีการเดินทางที่มีช่วงระยะเวลายาวนาน ประกอบกับการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ ที่มีการติดต่ออยู่ตลอดเวลา อาจจะทำให้แบตเตอรี่ลดน้อยลง แล้วเกิดอุปกรณ์ดับระหว่างทาง...