วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย

วิธีการใช้งาน Power bank ให้ปลอดภัย           อันตายจากกาใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น อาจจะมีอันตรายรุณแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถืออย่าง Power...