PARKMAN T100

PARKMAN T100   สังคมไทยในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่มีความวุ่นวาย เร่งรีบมองไปทางไหนผู้คน ล้วนแต่ ทำอะไรไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ด้วยรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ผูกติดกับเทคโนโลยีมากขึ้นจะเห็นได้ว่าหลายคน...